Meikatona tēmas

Lauksaimniecība

 • Automatizēta pilna lopkopības darbības cikla pārraudzība un plānošana saimniecībā, iekļaujot barības sagatavošanu, uzglabāšanu, barības devu aprēķinus, lopu pārvietošanu, šķirošanu, darba uzdevumus un atskaites
 • Vides piesārņojuma mazināšana lopkopībā (govkopībā, cūkkopība u.c)
 • Zirgu kūtsmēslu granulēšana apkurei un mēslojumam;
 • Govju ganību ceļu un stāvlaukumu izbūve drošas un vieglas dzīvnieku pārdzīšanas nodrošināšanai, samazinot dubļu veidošanos
 • Risinājumi savvaļā audzētu gaļas liellopu analīžu ievākšanai
 • Elektroniskas, uz saimniecības datu bāzi balstītas mājlopu vakcinācijas ierīces prototipa radīšana
 • Lieko, mājlopu barošanai nederīgo siena un salmu ruļļu izmantošanas iespējas
 • Indikatīvas pašanalīzes ierīces/metodes nepieciešamība augsnes agroķīmiskā, granulometriskā un auglības stāvokļa noteikšanai saimniecībā
 • Ātras bišu māšu atrašanas rīks stropa apkalpes laika saīsināšanai
 • Inovatīvi risinājumi augu slimību apkarošanā

Mežsaimniecība

 • Videi draudzīgi risinājumi jaunaudžu koku aizsardzībai pret meža dzīvnieku izraisītiem bojājumiem

Komunikācija

 • Lauksaimniecības nozares prestiža celšanas iespējas sabiedrības skatījumā

Tehnika

 • Tehnikas pakalpojumu kataloga funkcionalitātes izveide, ātrai pieejamo lauksaimniecības pakalpojumu sniedzēju apzināšanai
 • Lauksaimniecības darbu efektivitātes veicināšana, elektroniski plānojot darbības saimniecībā
 • Rezerves daļu pieejamības nodrošināšana neatkarīgi no diennakts stundas vai nedēļas dienas aktīvajā lauksaimniecības sezonā

Pārtika, pārtikas ķēdes

 • Bioloģiskās pārtikas realizācijas sistēmas izstrāde, ar mērķi veicināt bioloģiskās pārtikas ražošanu arī nelielās saimniecībās
 • Tiešaistes platformas, kas nodrošinātu zemnieku un pircēju tikšanās funkciju un produkcijas tirgošanu, izveide
 • Alternatīvā proteīna batoniņu tirdzniecības platformas un mārketinga kanālu izstrāde

Zivsaimniecība

 • Elektroenerģijas patēriņa samazināšana akvakultūras uzņēmumos, nodrošinot nemainīgu efektivitāti

Iepakojums

 • Vairākkārtīgi izmantojama transporta iepakojuma risinājumu radīšana
 • Pārtikas produktu iepakojamā materiāla marķēšanas un pārstrādes iespējas
 • Videi draudzīgu, viegli pārstrādājamu kafijas krūzīšu prototipa izstrāde

Mentori

Jans Jelinskis
Tehniskais Direktors 1NCE
Mārtiņš Cimermanis
Valdes priekšsēdētājs Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Mārtiņš Štāls
Uzņēmuma vadītājs Cloud Enterprise Systems
Enno Ence
Īpašnieks un zīmola radītājs SIA Milzu!
Aigars Laizāns
Studiju prorektors Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Laura Cīrule-Vorkale
Pārdošanas vadītāja Gemoss
Ilze Zandberga
Kurzemes reģiona vadītāja AS “Attīstības finanšu institūcijas “Altum”
Sandra Muižniece-Brasava
Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa - nodaļas vadītāja Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Alīna Dolmate
Vadītāja EIT Food Hub Latvija
Dzintars Vaivods
Finanšu speciālists Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lāsma Lapiņa
Agronome, aktīva jaunā lauksaimniece SIA “Zariņi G”
Iluta Krūmiņa
Komunikācijas speciāliste
Terēze Riekstiņa
Projektu vadītāja/ uzņēmēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Lāsma Ozola
Projektu vadītāja augkopības nodaļā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Guntis Gailums
Mehānikas institūta vieslektors Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Aivars Kaķītis
Profesors Mehānikas institūtā, Dr. sc. ing. Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Meikatons “AgriTech2021” hakatons