Par mums

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti īsteno pirmo lauksaimniecības meikatonu Latvijā.

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta darbību nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Valsts Lauku tīkla galvenie mērķi ir:

  • palielināt ieinteresēto pušu līdzdalību lauku attīstības īstenošanā;
  • uzlabot LAP īstenošanas kvalitāti;
  • informēt plašāku sabiedrību un iespējamos atbalsta saņēmējus par lauku attīstības politiku un finansējuma iespējām;
  • veicināt inovācijas lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, mežsaimniecībā un lauku apvidos;
  • veicināt lauku uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti.

Kā arī Valsts Lauku tīkls ir Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) tīkla kontaktpunkts, kas nodrošina tehnisko palīdzību uz jaunradi vērstu projektu ideju izstrādei, potenciālo EIP darba grupu izveidei un potenciālo partneru piesaistei http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/inovacijas

Latvijas Lauksaimniecības universitātes misija ir veidot starptautiski konkurētspējīgu intelektuālo potenciālu, pamatojoties uz izcilību pētniecībā, pētniecības rezultātu pielietošanu tautsaimniecībā, augstu studiju kvalitāti un efektīvu Universitātes pārvaldību.

LLU ilgtermiņa mērķi:

  1. Izcilība pētniecībā, kas veicina tehnoloģijas un inovācijas, un ir integrēta studiju procesā.
  2. Augstas kvalitātes studijas, kas nodrošina starptautiski konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu.
  3. Efektīva universitātes pārvaldība, kas nodrošina resursu mērķtiecīgu un lietderīgu izmantošanu augstas kvalitātes studiju un uz izcilību vērstas pētniecības īstenošanai.

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa. Sadarbība. Inovācijas. Attīstība.
Tās mērķis:

Veicināt zinātnieku un komercsabiedrību sadarbību, intelektuāla īpašuma aizsardzību un pētniecības rezultātu komercializāciju Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU). Sistemātiski apzināt esošo un mērķtiecīgi attīstīt nepieciešamo pētniecības kompetenci LLU.

Meikatona komanda

Aiva Saulīte – Liniņa

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāja
Kontakti: e-pasts – aiva.saulite@llkc.lv, tālr. – +37126592103

Anita Dzelme

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Projektu un attīstības daļas projektu vadītāja
Kontakti: e-pasts – anita.dzelme@llkc.lv, tālr. – +37129736468

Liene Valta

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Valsts Lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāja
Kontakti: e-pasts – liene.valta@llkc.lv, tālr. – +37127884817

Dzintars Vaivods

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta finanšu administrators
Kontakti: e-pasts – dzintars.vaivods@llkc.lv

Sandra Muižniece-Brasava

TEPEK vadītāja, profesore, vadošā pētniece
Kontakti: e-pasts: sandra.muizniece@llu.lv, tālr. – +37129134693