Programma*

22.oktobris

16:00 – 18:00 Ierašanās, reģistrācija, vakariņas

18:00 – 18:30 Pasākuma atklāšana, iepazīstināšana ar programmu un mentoriem

18:30 – 21:00 Dalībniekiem, kuriem ir sava inovācijas ideja, prezentē to pārējiem dalībniekiem/ komandu izveide, tīklošanās, savstarpējā iepazīšanās

21:00 – rītam Komandas darbs pie idejas izstrādes

23.oktobris

8:00 – 9:00 Brokastis

9:00 – 10:00 Lekcija par pičošanu

10:00 – 11:00 Atskats par paveikto/ Īsa idejas prezentācija dalībniekiem

11:00 – 14:30 Turpinās darbs pie idejas/ mentoru iesaiste pie idejas izstrādes

14:30 – 15:30 Pusdienas/ neformālas sarunas

15:30 – 16:30 Mentoru iedvesmas stāsti, īsas lekcijas

16:30 – 20:00 Turpinās darbs pie idejas/ mentoru iesaiste pie idejas izstrādes

20:00 – 21:00 Vakariņas/ neformālas sarunas

21:00 – 22:00 Dienas kopsavilkums – atskats par paveikto/ Īsa idejas prezentācija dalībniekiem

22:00 – rītam Komandas darbs pie idejas izstrādes

24.oktobris

8:00 – 9:00 Brokastis

9:00 – 9:30 Lekcija par to, kā prezentēt ideju/ publiskās runas pamatprincipi

9:30 – 12:00 Darbs pie noslēguma prezentācijas

12:00 – 13:00 Pusdienas

13:00 – 15:00 Ideju prezentēšana dalībniekiem un žūrijai

15:00 – 16:00 Apbalvošana, pateicība par piedalīšanos

16:00 – Došanās mājās

*Programma var mainīties

aiva.saulite@llkc.lv