Programma*

18.marts

16:00 -17.45 Ierašanās, reģistrācija, video veidošana

17.45-18.00 Drošības instrukcija

18:00 – 18:30 Pasākuma atklāšana

18:30 – 21:30 Komandu ideju prezentācijas, iepazīšanās ar mentoriem, vakariņas

21:30 – rītam Komandas darbs pie idejas izstrādes

19.marts

7:00 – 9:00 Brokastis

9:00 – 10:00 Lekcija par pičošanu

10:00 – 11:00 Atskats par paveikto

11:00 – 14:30 Turpinās darbs pie idejas/ mentoru iesaiste

13:30 – 15:30 Pusdienas

15:30 – 20:00 Turpinās darbs pie idejas/ mentoru iesaiste

19:00 – 21:00 Vakariņas

21:00 – 22:00 Dienas kopsavilkums

22:00 – rītam Komandas darbs pie idejas izstrādes

20.marts

7:00 – 9:00 Brokastis

9:00 – 9:30 Lekcija par to, kā prezentēt ideju, publiskā runa

9:30 – 12:00 Darbs pie noslēguma prezentācijas

12:00 – 13:00 Pusdienas

13:00 – 15:00 Ideju prezentēšana dalībniekiem un žūrijai

15:00 – 16:00 Apbalvošana, pateicība par piedalīšanos

16:00 – Došanās mājās

*Programma var mainīties

aiva.saulite@llkc.lv