Lekcija par pičošanu

Terēze Riekstiņa Projektu vadītāja/ uzņēmēja /Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs