Lekcija par to kā prezentēt ideju

Iluta Krūmiņa Komunikācijas speciāliste

Publiskās runas pamatprincipi