Guntis Gailums

  • Mehānikas institūta vieslektors
  • Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Lauksaimniecības universitātē Mehānikas institūta vieslektors, inženierzinātņu maģistrs