Mārtiņš Štāls

  • Uzņēmuma vadītājs
  • Cloud Enterprise Systems

Mg.sc.ing, Mg.oec. “Cloud Enterprise Systems” uzņēmuma vadītājs. Uzņēmums nodarbojas ar informāciju tehnoloģijām, programmēšanu, mobilo aplikāciju izstrādi.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes vieslektors un pētnieks