Meikatona tēmas

Lauksaimniecība

 • Automatizēta pilna lopkopības darbības cikla pārraudzība un plānošana saimniecībā, iekļaujot barības sagatavošanu, uzglabāšanu, barības devu aprēķinus, lopu pārvietošanu, šķirošanu, darba uzdevumus un atskaites
 • Vides piesārņojuma mazināšana lopkopībā (govkopībā, cūkkopība u.c)
 • Zirgu kūtsmēslu granulēšana apkurei un mēslojumam;
 • Govju ganību ceļu un stāvlaukumu izbūve drošas un vieglas dzīvnieku pārdzīšanas nodrošināšanai, samazinot dubļu veidošanos
 • Risinājumi savvaļā audzētu gaļas liellopu analīžu ievākšanai
 • Elektroniskas, uz saimniecības datu bāzi balstītas mājlopu vakcinācijas ierīces prototipa radīšana
 • Lieko, mājlopu barošanai nederīgo siena un salmu ruļļu izmantošanas iespējas
 • Indikatīvas pašanalīzes ierīces/metodes nepieciešamība augsnes agroķīmiskā, granulometriskā un auglības stāvokļa noteikšanai saimniecībā
 • Ātras bišu māšu atrašanas rīks stropa apkalpes laika saīsināšanai
 • Inovatīvi risinājumi augu slimību apkarošanā

Mežsaimniecība

 • Videi draudzīgi risinājumi jaunaudžu koku aizsardzībai pret meža dzīvnieku izraisītiem bojājumiem

Komunikācija

 • Lauksaimniecības nozares prestiža celšanas iespējas sabiedrības skatījumā

Tehnika

 • Tehnikas pakalpojumu kataloga funkcionalitātes izveide, ātrai pieejamo lauksaimniecības pakalpojumu sniedzēju apzināšanai
 • Lauksaimniecības darbu efektivitātes veicināšana, elektroniski plānojot darbības saimniecībā
 • Rezerves daļu pieejamības nodrošināšana neatkarīgi no diennakts stundas vai nedēļas dienas aktīvajā lauksaimniecības sezonā

Pārtika, pārtikas ķēdes

 • Bioloģiskās pārtikas realizācijas sistēmas izstrāde, ar mērķi veicināt bioloģiskās pārtikas ražošanu arī nelielās saimniecībās
 • Tiešaistes platformas, kas nodrošinātu zemnieku un pircēju tikšanās funkciju un produkcijas tirgošanu, izveide
 • Alternatīvā proteīna batoniņu tirdzniecības platformas un mārketinga kanālu izstrāde
 • Pārtikas blakusproduktu izmantošana jaunu inovatīvu produktu izstrādē

Zivsaimniecība

 • Elektroenerģijas patēriņa samazināšana akvakultūras uzņēmumos, nodrošinot nemainīgu efektivitāti

Iepakojums

 • Transporta iepakojuma ilgtspējīgāka risinājuma radīšana
 • Ilgtspējīgi un cenā pieņemami risinājumi pārtikas iepakojuma materiālam
 • Karsto dzērienu krūzīšu prototipa izstrāde no 100% pārstrādājama materiāla