Meikatona tēmas

Tava iespēja 48 stundu laikā radīt jaunus, dzīvotspējīgus, uz modernām tehnoloģijām, inovācijām balstītus ideju risinājumus kādiem no aktuālajiem jautājumiem lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežsaimniecībā un pārtikā.

Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkla Sekretariāts

Jelgavas novads,
Ozolnieki,
Rīgas iela 34,
LV-3018
  • +37126592103
  • aiva.saulite@llkc.lv